Adviseur en inspirator

Mijn enthousiasme en passie voor veel zaken zet ik graag in voor mooie initiatieven en projecten, bijvoorbeeld op cultureel gebied. Van brood alleen kan men immers niet leven, een mens heeft meer nodig. Zaken als creativiteit, kunst, muziek en taal brengen kleur.

Een opdracht in dit kader is:

Gemeente Coevorden
Aanjager / projectleider Culturele Gemeente
Oktober 2019 – heden
In de periode 2021-2022 is de gemeente Coevorden de culturele gemeente van de provincie Drenthe. De gemeente wil in nauw overleg met de inwoners, bedrijven en instellingen een geslaagd cultureel jaar tot stand brengen met activiteiten die deels tevens een goede basis vormen voor de toekomst op cultureel gebied waardoor Coevorden een aantrekkelijke gemeente blijft/wordt om te wonen, te werken en te verblijven. Mijn taak is om de activiteiten aan te jagen en te coördineren.